Spoken English Program

Spoken English Program in Telugu
Spoken English Program in  Telugu

Demo Lessons ని ఈ క్రింది link లో చూడవచ్చు.

Demo Lessons

 • Whatsapp ద్వారా అందించబడే 99 రోజుల Spoken English Program ఇది.
 • ప్రతిరోజూ ఒక Video మరియు దానికి సంబంధించిన Text పంపడం జరుగుతుంది.
 • Video Download చేసుకొని మీకు వీలున్నప్పుడు చూడవచ్చు.
 • Doubts Clarification ఉండదు.
 • Demo lesson and Syllabus కొరకు 9494 277 340 కి whatsapp లో message చేయండి.

Curriculum

Spoken English Program 1

Course fee: 299/-

రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే పద్ధతి:

• Debit card
• Credit card
• Net banking
• Jio money
• Ola Money
• Freecharge
• Mobikwik
ల ద్వారా చెల్లించదలిచిన వారు ఈ క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేసి 299/- చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

https://imjo.in/tAuZgp

                లేదా

Paytm ద్వారా చెల్లించదలిచినవారు 9494 277 340 నెంబరుకి 299/- transfer చేసి ఆ transaction number లేక screenshot ని 9494 277 340 కి whatsapp ద్వారా పంపించాల్సి ఉంటుంది.

ఏమైనా సందేహాలుంటే 9494 277 340 నెంబరుని whatsappలో సంప్రదించవచ్చు.

You May Also Like

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.