మా విద్యార్థులు ఏమంటున్నారు?

మా విద్యార్థులు ఏమంటున్నారు?

do not run from english

English నుండి పారిపోకండి…

పోటీ పరీక్షల్లో ఇంగ్లీషులో మంచి స్కోరు సాధించాలంటే ఏం చేయాలి? చాలామంది విద్యార్థులను, ముఖ్యంగా తెలుగు వారిని, వేధిస్తున్న ప్రశ్నే ఇది. కేవలం క్వాలిఫై అయిపోతే చాలు అనుకునే పోటీ పరీక్షలు కొన్ని ఉండగా అంతటితో ఆగకుండా మంచి స్కోరు సాధిస్తేనే సక్సెస్ లభించే పరీక్షలు కొన్ని ఉంటాయి. గ్రూపు I లాంటి ఉన్నత స్థాయి పరీక్షల్లో కూడా మిగతా పేపర్లు అద్బుతంగా…

Spoken English Program

Demo Lessons ని ఈ క్రింది link లో చూడవచ్చు. Demo Lessons Whatsapp ద్వారా అందించబడే 99 రోజుల Spoken English Program ఇది. ప్రతిరోజూ ఒక Video మరియు దానికి సంబంధించిన Text పంపడం జరుగుతుంది. Video Download చేసుకొని మీకు వీలున్నప్పుడు చూడవచ్చు. Doubts Clarification ఉండదు. Demo lesson and Syllabus కొరకు 9494 277 340…

60 Days English Grammar Foundation Program

  Whatsapp ద్వారా అందించబడే Program ఇది. Batch starts on 31 January. ప్రతిరోజూ ఒక Video మరియు దానికి సంబంధించిన Text పంపడం జరుగుతుంది. Video Download చేసుకొని మీకు వీలున్నప్పుడు చూడవచ్చు. Useful for Competitive and Academic examinations. Doubts Clarification ఊండదు. Demo lesson and Syllabus Course fee: 199/-Duration: 60 Days.  …

Job Interview Tips In Telugu: Do’s and Don’ts.

Job Interview Tips In Telugu: Do’s and Don’ts. ఇంటర్వ్యూకి హాజరయ్యేటప్పుడు అభ్యర్థులకు అనేక సందేహాలు ఉంటాయి. ఈ Article లో చేయదగిన, చేయకూడని కొన్నిఅంశాల గురించిచూద్దాం. ఇంటర్వ్యూ అనేది ఒక Formal సన్నివేశం. అందువల్ల Formal సందర్భాలకి అనుకూలమైన దుస్తులను ధరించాల్సిఉంటుంది. అంటే Extreme fashions, చిత్రవిచిత్రమైన దుస్తులు, Gaudy కలర్స్ అంటే ఎబ్బెట్టుగా కనిపించే, మిరమిట్లు గొలిపే రంగులు…